Đơn hàng XKLĐ

Kỹ Sư Nông Nghiệp Đi Làm Tại Nhật bản

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Nhật Bản

Thu nhập: 47.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 3/2021

nhập cảnh: 9/2021

Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Ngành Xây Dựng

Số lượng: 2

Nơi làm việc: TOKYO, NHẬT BẢN

Thu nhập: 36.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 16/10/2020

nhập cảnh: Dự kiến ngày 1/06/2021

Kỹ Sư Môi Trường Làm Việc Tại Nhật Bản

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Nhật Bản

Thu nhập: 47.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 3/2021

nhập cảnh: 9/2021

Thực Tập Sinh Ngành Cơ Khí Làm Việc Tại Nhật Bản

Số lượng: 3

Nơi làm việc: Nhật Bản

Thu nhập: 22.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 30/3/2021

nhập cảnh: 9/2021

Kỹ Sư Cơ Khí Làm Việc Tại Nhật Bản

Số lượng: 2

Nơi làm việc: Nhật Bản

Thu nhập: 54.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 3/2021

nhập cảnh: 9/2021

Thực Tập Sinh Ngành Vận Hành Máy Xây Dựng Tại Nhật Bản

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Shizuoka-ken , Nhật Bản và theo công trình

Thu nhập: 34.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 3/2021

nhập cảnh: 9/2021

Thực Tập Sinh Ngành Nhựa Làm Việc Tại Nhật Bản

Số lượng: 3

Nơi làm việc: Kumamoto - Nhật Bản

Thu nhập: 31.000.000 vnđ

Ngày tuyển:

nhập cảnh:

Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Ngành Thực Phẩm

Số lượng: 9

Nơi làm việc: Saporo - Hokkaido - Nhật Bản

Thu nhập: 33.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 10/3/2021

nhập cảnh: 10/8/2021

XKLD Nhật Bản Ngành Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

Số lượng: 4

Nơi làm việc: Nhật Bản

Thu nhập: 40.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 17/3/2021

nhập cảnh: 17/7/2021

Thực Tập Sinh Ngành Chế Biến Thủy Sản Tại Nhật Bản

Số lượng: 3

Nơi làm việc: Hokkaido - Nhật Bản

Thu nhập: 34.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 30/3/2021

nhập cảnh: 9/2021

Đi Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản Ngành Xây Dựng Thi Công Cầu Đường

Số lượng: 3

Nơi làm việc: SAPPORO-HOKKAIDO

Thu nhập: 35.000.000 vnđ

Ngày tuyển: 06/04/2021

nhập cảnh: 10/2021